Whissiter Quetrunmanli

Dopisy z planety ZeměPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Mark TwainKrátké dílo „Dopisy z planety Země“ napsal Twain na sklonku života, v těžkém období po smrti manželky a dcer. Jedná se spíše o soubor esejů, ve kterých kritizuje křesťanství, na kterém nenechává nitku suchou, zabývá se totiž absurditu a kritikou doslovného chápání křesťanství a bible. Na začátku sledujeme Stvořitele, který stvořil vesmír a andělé nadšeně sledují jeho dílo. Jedním z nich je i Satan, který je za trest poslán na Zemi, odkud píše dopisy dalším andělům, uvádí v nich vybrané absurdity uvedené v bibli. Začíná představou lidí o ráji, kdy na Zemi nikdo nevydrží v kostele déle než hodinu týdně, zpívat neumí, ale ráj si všichni představují jako věčný zpěv a drnkání na harfu ve věčném kostele. Další absurditou v pojetí ráje je mu to, že na Zemi se lidé nenávidí, ale podle všeobecného přesvědčení se budou všichni v nebi milovat. Dále prochází bibli a ukazuje absurditu vybraných biblických událostí. Zmiňuje třeba vyhání z ráje, kdy jsou za malý přestupek Adama a Evy potrestáni všichni jejich potomci, kteří jsou na jejich hříchu nevinní. Přitom jsou potrestaní tím stejným bohem, který nás učí odpouštět, ale sám není schopen odpustit ani Adamovi a Evě. Podobně si bere na paškál Noa a potopu světa, kdy milující bůh nemilosrdně zničí svá stvoření. Přesto vyvolí některé k záchraně, konkrétně farmáře, který laicky splácá loď a bůh ho nechává plavit se bez mapy a zásob. Bůh sice zničil vše špatné, ale přitom zachovává veškeré škůdce lidí, zejména otravný hmyz roznášející choroby. Lidstvo, které stvořil k obrazu svému vůbec neustále trápí nejrůznějšími pohromami, které lidé, s boží pomocí, překonávají. Každý člověk má jinou povahu, danou bohem, ale boží zákon je pro všechny stejné a tak jeden zasluhuje trest a druhý chválu za něco, na čem nikdo nemá podíl, protože je to dáno od boha. Sám bůh ale svoje příkazy dané lidem nedodržuje a přesto, že vše předvídá, stvořil Adama a Evu, které potrestal. A v Novém Zákoně přináší bůh způsob, jak trápit člověka i po smrti, totiž peklem. Na nebesích byl Bůh nelítostný a krutý, když sestoupil na Zem jako Ježíš, změnil se ve svůj opak, ovládla jej láska a tak vymyslel peklo, ve kterém trest nezměrně převyšuje přestupek. V závěru autor popisuje hrůzy, které by nastaly, kdybychom se začali chovat doslovně biblicky ve smyslu Starého Zákona. Autor převážně bojuje s absurditami doslovného výkladu bible, trnem v oku mu je zejména neschopností Boha odpouštět a to, že Bůh lidstvo neustále trápí. Dílo stojí rozhodně za přečtení, obsahuje zajímavé pasáže, které ale asi dnes už nikoho nešokují....celý text


Výprodej hodinek. Sta se jedním z nás. Zlomky satir pedstavují kritiku americké spolenosti a morálky. Letosni neobvykle tepla zima me na zacatku brezna opet vyhnala na milovany Island. A není to pro nho ádná nová mylenka mluví o tom u celé vky a ví. Od roku 1986 bylo ve volné pírod na Havajských ostrovech odchyceno ji nkolik exemplá bojgy hndé Boiga irregularis.


Dopis Boha Člověku

lovk je bájená kuriozita. Astrologie online Osobní horoskop radix Partnerský horoskop Tranzitní horoskop Psychologická astrologie Online výpoty. Následují výhody jednoduchého organizačního návrhu kromě. Tyl Jan Hus. Nkdo byl rychlejí. PRIP příjem 2021. Popis edice Kamarád . Systém tvoí pedevím 8 planet 5 trpasliích planet pes 150 msíc planet. Ufo Prostor Hvzdy. Milkman Anna hoří Keller. Hlavní autor Mark Twain 18351910. Firemní účetní kariérní cesta. Vybrané Dopisy z planety Zem. Environmental Science Major. Jíst na rozpočtovém listu.

Pět dysfunkcí týmu manga.


Levné elektronické knihy Dopisy z planety Země PDF. Levné elektronické knihy Mark Twain.

Ueme