Whissiter Quetrunmanli

Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Michael ArmstrongDesáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání světového bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Výhodou této publikace je, že zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů ve firmách a jiných organizacích opravdu komplexně. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a vedoucích pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů - od plánování, získávání a výběru pracovníků, včetně výběrových pohovorů a testů, přes řízení pracovního výkonu a rozvojlidských zdrojů, vzdělávání a řízení kariéry, motivaci, hodnocení a odměňování až po péči o pracovníky. Ukazuje, proč a jak je třeba lidskézdroje řídit strategicky, jak rozvíjet intelektuální kapitál a utvářet firemní kulturu. Věnuje se vytváření a popisu pracovních míst a rolí, řízenímznalostí, zaměstnaneckými vztahy, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci, nezapomíná ani na vysvětlení úlohy personalistů ve firmách a využití počítačových personálních informačních systémů. Autor, který je světovou kapacitou v oblasti personalistiky, připravil tuto publikaci s cílem, aby řízení lidských zdrojů maximálně přispívalo k úspěšnosti organizace. Kniha je také základní literaturou v kurzech personalistiky na vysokých školách. Dílo přeložil prof. Ing. Josef Koubek, CSc....celý text


vydání vylo esky pod názvem ízení lidských zdroj. Kniha ízení lidských zdroj Nejnovjí trendy a postupy 10. ízení lidských zdroj nejnovjí trendy a postupy 10. Interaktivní go tutoriál. Jak spustit služby v systému Windows 10. Nakupujte Eknihy online.


Management Řízení Lidských Zdrojů

ARMSTRONG Michael. ízení lidských zdroj nejnovjí trendy a postupy. personální problematiky.s. By Armstrong Michael. Michael Armstrong. ízení lidských zdroj nejnovjí trendy a postupy.10. Výhodou této publikace je e zpracovává problematiku ízení lidských zdroj ve firmách a jiných organizacích opravdu komplexn. Je autorem mnoha úspných kniních titul nap. 1.5 ízení lidských zdroj ízení lidských zdroj je promylený pístup k ízení lidí v organizaci. Pilgrimův pokrok zdravý smyslový mediální. Dalí autoi Koubek Josef Pekladatel. KOUBEK RIZENI LIDSKYCH ZDROJU PDF QR code for ízení lidských zdroj.

Umění hry pro dívku.


Knihy v PDF fórum Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy PDF. Knihy online pro studenty Michael Armstrong.