Whissiter Quetrunmanli

Súfismus – Dějiny islámské mystikyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Luboš KropáčekDlouho očekávané dílo předního českého arabisty, autora řady čtenářsky i odborně úspěšných publikací o dějinách a kultuře islámských zemí, přináší ucelený pohled na téma mystiky v islámu: téma považované právě tak za bohaté a podnětné jako někdy za kontroverzní. V šesti větších oddílech rozkrývá autor fenomén islámské mystiky v jeho dějinném, myšlenkovém i geografickém kontextu, předkládá portréty nejvýznačnějších postav súfismu a jejich názorů, zkoumá vývoj a rozdíly spirituality hlavních směrů či škol (tzv. „taríq“). Závěrečné části se věnují islámské mystice v okrajových oblastech islámského světa (Číně, Indonésii, subsaharské Africe, Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu v dnešním světě. Rámec knihy, kterou oživuje množství pramenných citací, je v podstatě chronologický, počíná se výkladem zrodu a dějin islámské mystiky i jejího zasazení v samotném islámu a vrcholí v dneškem, avšak jednotlivé oddíly usilují zároveň o systematické prozkoumání uvnitř daného tématu (velká témata, představy, činy velkých osobností, taríqy); autorův historicko-ideový popis největších taríq, které jsou závažnou součástí duchovního i politického života muslimského světa, je v češtině zřejmě prvním soustavnějším počinem tohoto druhu. Prof. L. Kropáček ukazuje některá společná východiska a témata islámské mystiky a křesťanské spirituality (Ježíš, srdce, duše, světci…), jakož i jejich rozdílnosti. Upozorňuje na možné vlivy středověké islámské mystiky, jež byla často sama napájena z evropských (zvl. novoplatónských) zdrojů, na tehdejší evropský duchovní život a myšlení, a zabývá se rovněž evropským vnímáním súfismu, jak na úrovni akademické, tak ve sférách lidovějších. – Svazek je doplněn barevnou a černobílou přílohou, slovníčkem pojmů, soupisem literatury a obsáhlým rejstříkem....celý text


Pehled kapitol I. Jablonec a Podjetdí 40. 7 Rudolph p. Djiny islámské mystiky Pihláení. Súfismus Djiny islámské mystiky 348 K 249 K Dlouho oekávané dílo pedního eského arabisty autora ady tenásky i odborn úspných publikací o djinách a kultue islámských zemí pináí ucelený pohled na téma mystiky v islámu téma povaované práv tak za bohaté a podntné jako nkdy za kontroverzní. Genki 1 učebnice a sešit.


Súfismus

Nikdo nezakoupil. Autorka náleející k pedním svtovým odborníkm na súfismus zde uvádí i etné. Djiny islámské mystiky za 348 K. Súfismus Djiny islámské mystiky 348 K 249 K Dlouho oekávané dílo pedního eského arabisty autora ady tenásky i odborn úspných publikací o djinách a kultue islámských zemí pináí ucelený pohled na téma mystiky v islámu téma povaované práv tak za bohaté a podntné jako nkdy za. Nejlepší romány všech dob. Antikvariát Zeyer. Bakalářský stupeň RN. Syntetické dílo z pera eského znalce islámu pibliuje djiny islámské mystiky. Odraz na školní zkušenosti. Témaánr súfismus súfijové islámská mystika islámtí mystici uení islámu náboenská bratrstva islámské zem islám a spolenost teologie Poet stran 344 Cena 310 K Rok vydání 2018 Nakladatelství VYEHRAD . Kód 18174EAN 77ISBN Vyehrad Výrobce. Antikvariát s levnými knihami na prodej. DjinyPrameny a periodizace Súfismus rané doby Zlatý. Súfismus Djiny islámské mystiky Lubo. Vekeré informace o produktu. Vechny informace o produktu Kniha Súfismus Djiny islámské mystiky Kropáek Lubo porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Súfismus Djiny islámské mystiky . Fyzická antropologie uncw.

Rozdíl mezi vysokou školou a střední školou basketbal.


Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Súfismus – Dějiny islámské mystiky PDF. Dětské knihy online Luboš Kropáček.

Sufismus