Whissiter Quetrunmanli

Burgundská kronikaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miklós SzentkuthyV polovici pätnásteho storočia stojí na čele bohatého mesta Liége slabošský, rozkolísaný a hlúpy cirkevný hodnostár. Bohatstvo mesta však láka všelijakých dobrodruhov. Burgundské knieža sa rozhodne, že mesto daruje svojej milenke, ktorá sa mu už zunovala. Zosadí starého biskupa a na jeho miesto dosadí svojho nedospelého synovca. Nový predstaviteľ cirkvi a jeho ľudia systematicky drancujú Liége, a keď sa obyvatelia pokúsia protestovať, pápež uvalí na mesto kliatbu. Na čelo mesta sa postaví dobrodružný rytier Raes, ktorý sa snaží Liége predať okolitým šľachticom. Chaotické pomery sa stupňujú a zo susedných území prichádzajú rytieri i lúpežníci, aby Liége vyplienili. Obyvatelia očakávajú pomoc raz od jedného, raz od druhého veľmoža. Jasno v celej veci má len rozprávač príbehu – študent vypšikaný z kňazského seminára; no pravdu, pre ktorú horlí, nikto nechce počuť, pretože predbieha svoju dobu o niekoľko storočí. Szentkuthy založil Burgundskú kroniku na skutočných udalostiach. Podľa vlastného priznania ho pätnáste storočie priťahovalo preto, lebo ľudia v tom čase žili v blízkosti prírody a väčšmi v zhode s vlastnou prirodzenosťou. Ich konanie bolo často divoké, barbarské, inštinktívne, spontánne. Burgundská kronika je mimoriadne zábavná próza. Szentkuthy aj tie najpochmúrnejšie udalosti podáva hravým, humorným spôsobom. Z určitého hľadiska je to vlastne smutnosmiešna alegória obohatená o historické reálie a dekorácie, ktorá v skutočnosti nezachytáva pochabosti len jednej konkrétnej doby, ale nadčasovú absurdnosť dejín, spleť stratégií a intríg zakrývaných naoko vznešenými cieľmi, nízke túžby mocných i životné peripetie bezbranných....celý text


Cena Jána Hollého 2017 za preklad umeleckej prózy Miklós Szentkuthy Burgundská kronika. Kreativní literatura význam v angličtině. Burgundské kniea sa rozhodne . Slovenija rna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Preverjeno Fokus Inpektor Svet.


Burgundská

Typy rehabilitačních institucí. Bohatstvo mesta vak láka velijakých dobrodruhov. Burgundská kronika Miklós Szentkuthy Vlna. Z uritého hadiska je to vlastne smutnosmiena alegória obohatená o historické reálie a dekorácie ktorá v skutonosti nezachytáva pochabosti len . Burgundský králík francouzsky Lapin Fauve de Bourgogne je stedn velké plemeno králíka pvodem z Francie z oblasti Champagne z kraje burgundského. O povstání Slovan proti Avarm viz Kronika tak eeného Fredegara. Szentkuthy aj tie najpochmúrnejie udalosti podáva hravým humorným spôsobom. 48letnik grozil s pitolo in skual odvzeti vozilo. Burgundská kronika je mimoriadne zábavná próza. K Bonita Tu Caliber 50. Pridané pred 1 mesiac. Journal of Materials Science Materials v Electronics Quartile. Problémy s fyzikou mit. Osobní odbr od 49 K. Andrew je kí byl poprvé pouit v 15.

Junie B Jones čtení Age Age.


Elektronické knihy PDF epub Burgundská kronika PDF. Nejlepší knihy ke stažení PDF Miklós Szentkuthy.